Apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Pismo AICA popierające apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią apelu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina o utrzymanie historii sztuki jako humanistycznej dyscypliny naukowej, pod którym podpisali się Dyrektorzy i Kierownicy Instytutów, Katedr i Zakładów Historii Sztuki z całej Polski. Jako Zarząd Sekcji Polskiej AICA w pełni popieramy stanowisko Sygnatariuszy apelu.