SKŁADKI

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia opłacają roczne składki w wysokości 200 zł, począwszy od roku następującego po roku, w którym zostali przyjęci do Stowarzyszenia. W wyniku pierwszej opłaty dokonanej jesienią po przyjęciu, otrzymują legitymację członkowską, a każdego kolejnego roku odpowiedni znaczek.  

Składkami i dystrybucją znaczków zajmuje się skarbniczka sekcji – Jagna Domżalska (jagnadomzalska at gmail.com).

Składki na rok 2024 są zbierane do 30 października 2023 r.

(Płacąc po terminie należy uiścić dodatkowo opłatę za przesyłkę znaczka z AICA INTERNATIONAL – równowartość 8 euro.)

WPŁATA SKŁADKI (przelewem lub w placówce banku):

NEST BANK 49 2530 0008 2097 1073 0448 0001

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ:
NAZWISKO, IMIĘ I ROK, ZA KTÓRY WNOSZONA JEST SKŁADKA

Składka roczna to 200 zł. Kwota ta pokrywa składkę międzynarodową w wysokości 30 euro odprowadzaną do AICA INTERNATIONAL, składkę krajową oraz koszty wysyłki znaczka.

Składka za pierwszy rok członkostwa (tj. rok przyjęcia) nie jest pobierana. Pierwsza składka dotyczy roku następującego po roku przyjęcia do Stowarzyszenia.

Osoby, które nie uiszczą składki w terminie, nie zostaną uwzględnione przy zamawianiu znaczków jesienią, a zatem mogą nie otrzymać ich przed 1 stycznia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zapłacenia składki.

Nieopłacenie składki do końca roku, za który ona obowiązuje, powoduje skreślenie z listy członków AICA. W przypadku konieczności wydłużenia terminu opłaty prosimy o kontakt z Zarządem.

Wysyłka znaczków odbywa się w grudniu, po otrzymaniu znaczków z AICA INTERNATIONAL.


W przypadku przelewów zagranicznych na konto AICA należy podać:

numer rachunku IBAN: PL 49 2530 0008 2097 1073 0448 0001
kod BIC/SWIFT NEST Banku: NESBPLPW

Opłaty dodatkowe (pobierane na rzecz AICA INTERNATIONAL):

duplikat legitymacji – 30 zł + koszty przesyłki
duplikat znaczka – 20 zł + koszty przesyłki