LIST OTWARTY W SPRAWIE GALERII MIEJSKIEJ ARSENAŁ

Jako Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA wystąpiliśmy z listem otwartym do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania w sprawie planów zamknięcia poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał, niżej przedstawiamy treść listu.

Warszawa, 21.08.2013

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowna Rado Miasta Poznania!

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA pragnie wyrazić zaniepokojenie sytuacją powstałą wokół konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz informacją o planowanych przekształceniach jej statusu.
Nasze stowarzyszenie szczególną wagę przywiązuje do obsadzania stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury w drodze otwartych i transparentnych konkursów. Uważamy, że okoliczności, w których po otwarciu kopert ze zgłoszeniami zainteresowanych, nie kontynuuje się procedury konkursowej, szkodzą powadze miasta i narażają na szwank zaufanie do jego instytucji.
Równocześnie chcemy podkreślić, że rozważanie przekazania prowadzenia miejskiej instytucji w ręce organizacji pozarządowej, wpisuje się w negatywny trend myślenia o kulturze jako obszarze życia społecznego, wobec którego nie istnieje poczucie obowiązku władzy publicznej. Kultura ma swój wymiar pozarządowy, ale także publiczny. Zadaniem miasta powinno być zarówno wspieranie działalności organizacji pozarządowych jak i prowadzenie instytucji publicznych oraz polityki kulturalnej, gwarantującej równy dostęp do kultury wszystkim obywatelom. Tych dwóch sfer nie należy ani mieszać, ani łączyć, ani zastępować jednej przez drugą.
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA zwraca się zatem do wszystkich osób odpowiedzialnych za życie publiczne w Poznaniu o odstąpienie od planów likwidacji Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu jako miejskiej instytucji kultury i doprowadzenie do końca rozpoczętej procedury konkursowej. Jeżeli zachodziłaby taka potrzeba, członkowie naszego stowarzyszenia gotowi są merytorycznie wesprzeć te działania.

Z poważaniem,

Dr hab. Andrzej Szczerski
Prezes Sekcji Polskiej AICA