List w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora GM Arsenał w Poznaniu

Warszawa, 24.02.2017

Szanowny Pan

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA zwracam się do Pana Prezydenta z apelem o uznanie wyników konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu za wiążące i powierzenie tego stanowiska zwycięzcy konkursu.

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA delegowała do obrad komisji konkursowej swoją przedstawicielkę, a tym samym wzięła odpowiedzialność za jego przebieg i wynik. Decyzję o powołaniu nowego dyrektora w trybie konkursowym przyjęliśmy z satysfakcją, ponieważ nasza Sekcja uznaje ten tryb za najwłaściwszy. Jest dowodem zarówno demokratycznej otwartości organizatorów, którzy umożliwiają start w konkursie wszystkim zainteresowanym, jak i zaufania władz miasta do opinii ekspertów, pracujących w komisji konkursowej.  Mimo iż taki wymóg formalny nie istnieje, dobrą praktyką było dotąd, iż ogłoszenie konkursu oznaczało akceptację dla jego wyników i powierzenie funkcji kierowniczych jego zwycięzcy.

Z tym większym rozczarowaniem przyjęliśmy decyzję Pana Prezydenta o odstąpieniu od takiej praktyki. Uważamy, że decyzja Pana Prezydenta powinna zostać zrewidowana, podkreślając jednocześnie, że opinia ta nie wynika z oceny merytorycznej żadnego z kandydatów biorących udział w konkursie, ale z potrzeby zachowania przejrzystości działań wobec instytucji kultury w Polsce ze strony ich organizatorów.

Z poważaniem

dr hab. Andrzej Szczerski

Prezes Sekcji Polskiej AICA