NOWY ZARZĄD

17 marca 2017 roku wybrany został nowy zarząd Sekcji Polskiej AICA w jego skład weszli:

  • Luiza Nader – prezeska
  • Gabriela Świtek – wiceprezeska
  • Daniel Muzyczuk – wiceprezes
  • Bartłomiej Gutowski – skarbnik
  • Zofia Maria Cielątkowska – sekretarz
  • Jakub Banasiak – członek zarządu
  • Dorota Jarecka – członkini zarządu