O Sekcji Polskiej AICA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki (AICA) jest organizacją pozarządową, założoną w 1950 roku pod patronatem UNESCO. Jej zasadniczym celem jest udzielanie poparcia i wspieranie krytyki artystycznej.

Stowarzyszenie AICA, z siedzibą w Paryżu, reprezentuje około 4200 członków, z 62 sekcji krajowych z całego świata. Działalność AICA jest finansowana ze składek członków i wsparcia patronów.

W Polsce AICA reprezentowana jest przez Sekcję Polską AICA, która zarejestrowana jest jako stowarzyszenie i skupia ponad 133 osoby związane z krytyką sztuki.

Siedzibą stowarzyszenia jest Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, Warszawa 00-467.

Dystrybucją znaczków członkowskich zajmuje się Skarbnik Sekcji (szczegóły).

Zapraszamy na Facebook: www.facebook.com/aicapolska