OSIEKI 1963–1981 – Konferencja

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA

oraz

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

zapraszają do udziału

w ogólnopolskiej konferencji naukowej

OSIEKI 1963–1981

7 grudnia 2017

(Pl. Małachowskiego 3, 00–916 Warszawa, sala multimedialna)

W nawiązaniu do obchodów stulecia ruchu awangardowego w Polsce Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą fenomenowi kolekcji osieckiej, która jest obecnie przechowywana w Dziale Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.

Kolekcja osiecka powstawała podczas Międzynarodowych Spotkań Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach, odbywających się w latach 1963–1981, które na trwale wpisały się w dzieje polskiej neoawangardy, w znaczący sposób wpływając na praktykę artystyczną oraz towarzyszącą jej refleksję teoretyczną lat 60. i 70. XX wieku. Zarówno plenery jak i kolekcja zaistniały dzięki inicjatywie artysty i animatora życia artystycznego Mariana Bogusza (1920–1980), który w porozumieniu z Jerzym Fedorowiczem (ur. 1928), artystą związanym z Koszalinem, opracowali wstępne założenia programowe plenerów osieckich. Wszechstronna działalność Bogusza zostanie zaprezentowana na wystawie monograficznej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (6 listopada 2017 – 4 lutego 2018). Jego umiejętność zjednywania różnych środowisk twórczych zaowocowała cyklem spotkań i przedsięwzięć sytuowanych poza wielkomiejskimi centrami, w ramach których artyści prezentowali nowe spojrzenie na formę i funkcję sztuki.

Proces budowania kolekcji osieckiej został przerwany wprowadzeniem stanu wojennego. W swym ostatecznym kształcie kolekcja, na którą składają się zarówno dzieła sztuki, w tym filmy, jak i dokumentacja multimedialna rejestrująca przebieg spotkań, jest jednym z najciekawszych zbiorów o ogromnym potencjale badawczym. Istniejące już opracowania, przybliżające dorobek spotkań w Osiekach i Łazach, zarysowują wiele wątków, które w pełni zasługują na przypomnienie i rozwinięcie. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją nie tylko do współczesnych reinterpretacji osieckich spotkań, ale i do pogłębionej refleksji nad podobnymi inicjatywami lat 60. i 70. XX wieku, które podejmowano w Europie Środkowo-Wschodniej.

Informacja o konferencji Osieki 1963–1981:

https://zacheta.art.pl, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (obok informacji o wystawie Mariana Bogusza)

–  http://www.aica.sztuka.edu.pl, Sekcja Polska AICA.

Komitet naukowy

Dr Anna Maria Leśniewska, Sekcja Polska AICA

Dr Luiza Nader, Sekcja Polska AICA, Prezes

Dr hab. Gabriela Świtek, Sekcja Polska AICA, Wiceprezes

Hanna Wróblewska, Dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Ogólnopolska konferencja naukowa

 OSIEKI 1963–1981

 organizowana przez Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki

 

Program

7 grudnia 2017 (czwartek)

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

Pl. Małachowskiego 3 (sala multimedialna, wejście od ul. Burschego)

 

10:00 – Powitanie

Hanna Wróblewska – Dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Luiza Nader – Prezes Sekcji Polskiej AICA

 

10:15–10:45 Walentyna Orłowska, Kolekcja Osiecka – historia, stan aktualny i co dalej?

10:45–11:15 Ewa Kowalska, Archiwalia osieckie. Charakterystyka, stan zachowania, potrzeby konserwatorskie

11:15–11:45 Agnieszka Popiel, Jerzy Fedorowicz. Rytm życia, rytm czasu, rytm sztuki

11:45–12:15

Dyskusja. Moderator: Anna Maria Leśniewska

12:15–12:30

Przerwa na kawę

12:30–13:00 Janusz Zagrodzki, Galeria Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie według założeń Mariana Bogusza

13:00–13:30 Marcin Lachowski, Plenery w Osiekach 1963-1967 – w poszukiwaniu nowej formuły nowoczesności

13:30–14:00 Łukasz Guzek, Linia – czyli co łączy nurty awangardy polskiej?

 14:00–14:30

Dyskusja. Moderator: Piotr Majewski

14:30–15:00 Obiad

15:00–15:30 Luiza Nader, Wspólnota wyobraźni. Konceptualizm w Osiekach

15:30–16:00 Magdalena Worłowska, Zaangażowane ekologicznie działania artystów na plenerach osieckich i innych przeglądach sztuki doby PRL-u

16:00–16:30 Anna Maria Leśniewska, Przekształcanie porządku. Osiecka performatyzacja sztuki

16:30–17:00

Dyskusja. Moderator: Marcin Lachowski

17:00–17:15 Przerwa na kawę

17:15–17:45 Gabriela Świtek, Ekspozycje. Koszalińskie plenery 1963–1968 w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych

17:45–18:15 Dorota Jarecka, Mała utopia awangardy. Kolekcje Osiecka i Studio jako lokalne zawiązki muzeów sztuki współczesnej w PRL

18:15–18:45 Wojciech Ciesielski, Już po Osiekach?

 18:45–19:45 Dyskusja podsumowująca (razem z kawą). Moderator: Łukasz Guzek