POST-CONGRESS PROGRAMME

day 1. | sunday | 29.09.2013

8:00
departure from Bratislava
(Poľský inštitút / Polish Institute, Nám. SNP 27 (Námestie Slovenského národného Povstania 27)

16:30-17:00
MOCAK
Museum of Contemporary Art in Krakow
registration of the post-congress participants,
registration for the accompannying programme:
• tour of Krakow architecture of the 20th century (30.09.2013)
• artists studio visits (01.10.2013)

17:00
the welcome of the post-congress participants
and the address by the director of MOCAK
Maria Anna Potocka:
presentation of the history and current activities
of the museum

17.30-19.00
tour of the exhibition of the MOCAK
collection and temporary exhibitions:
Economy in Art
Piotr Lutyński | Teritorry
Charlotte Beaudry | Temptress
Spokojna Tour Now

19:00
official post-congress opening:
Marek Bartelik (president of AICA International)
Andrzej Szczerski (president of AICA Poland)

day 2. | monday | 30.09.2013

10.00–16.oo
visit to galleries of contemporary art

Art Agenda Nova, AS Gallery, Bunkier Sztuki, Jan Fejkiel Gallery, Pauza Gallery, Otwarta Pracownia, Starmach Gallery, The Grey House Gallery, Zderzak Gallery, ZPAF Gallery

15.30-17.oo
accompanying programme:
tour of krakow architecture of the 20th century
(to participate register at MOCAK on 29.09.2013)

17.15
The International Cultural Centrer

exhibition tour Tara (von Neudorf) | Cartographer
of sinister history

18.00
panel discussion The Return of Art Criticism
The International Cultural Centre
The Ravens Conference Complex

day 3. | tuesday | 1.10.2013

10.00
The National Museum in Krakow

Welcome address by Zofia Gołubiew, the Director
of The National Museum in Krakow
presentation of the Gallery of the 20th-century
Polish Art

13.00
Cricoteka
Centre for the Documentation of the Art
of Tadeusz Kantor

17.00
accompanying programme:
artists studio visits
(to participate register on 29.09.2013)

Marcin Maciejowski or Jakub Julian Ziółkowski or Grzegorz Sztwiertnia

 

dzień 1. | niedziela | 29.09.2013

8:00
wyjazd
(
Poľský inštitút / Polish Institute, Nám. SNP 27 (Námestie Slovenského národného Povstania 27)

16:30-17:00
MOCAK
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
rejestracja uczestników post-kongresu,

zapisy na udział w programie towarzyszącym:
• zwiedzanie architektury Krakowa XX wieku (30.09.2013)
• wizyty w pracowniach artystów (01.10.2013)

17:00
powitanie uczestników post-kongresu i wystąpienie dyrektor MOCAK Marii Anny Potockiej:

prezentacja historii i aktualnej działalności muzeum

 

17.30-19.00
zwiedzanie wystawy kolekcji MOCAK
oraz wystaw czasowych:
Ekonomia w sztuce
Piotr Lutyński | Terytorium
Charlotte Beaudry | Kusicielka
Spokojna Tour Now

19:00
oficjalne otwarcie post-kongresu:

Marek Bartelik (prezes AICA International)
Andrzej Szczerski (prezes Sekcji Polskiej AICA)

 

dzień 2. | poniedziałek | 30.09.2013

10.00–16.oo
zwiedzanie galerii sztuki współczesnej

Art Agenda Nova, Galeria AS, Bunkier Sztuki, Galeria Jan Fejkiel, Galeria Pauza, Otwarta Pracownia, Galeria Starmach, Szara Kamienica, Galeria Zderzak, Galeria ZPAF

15.30-17.oo
program towarzyszący:

zwiedzanie architektury Krakowa XX wieku
(dla zainteresowanych: rejestracja w MOCAK
29.09.2013)

17.15
Międzynarodowe Centrum Kultury

zwiedzanie wystawy Tara (von Neudorf) | Kartograf złowrogiej historii

18.00
dyskusja panelowa
Powrtót Krytki Sztuki
Międzynarodowe Centrum Kultury
Sala Pod Kruki

 

dzień 3. | wtorek | 1.10.2013

10.00
Muzeum Narodowe w Krakowie

Powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie Zofię Gołubiew
prezentacja Galerii Sztuki Polskiej XX wieku

13.00
Cricoteka
Centrum Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

17.00
odwiedzanie pracowni artystów:
(prosimy rejestrować się 29.09.2013)

Marcin Maciejowski lub Jakub Julian Ziółkowski lub Grzegorz Sztwiertnia

 

postcongress AICA Krakow 2013