PROJEKTOWANIE PUBLIKACJI O SZTUCE

Kawiarnia – Punkt Krytyczny

„Projektowanie naukowych publikacji o sztuce” –
spotkanie z Tomaszem Bierkowskim

8 maja 2013 g. 17:00 Kawiarnia Małopolskiego Ogrodu Sztuki, ul. Rajska 12 w Krakowie

Organizatorzy: Małopolski Ogród Sztuki, Sekcja Polska AICA

Współpraca: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ

Spotkanie prowadzą Andrzej Szczerski (AICA) i Piotr Sikora (MOS)

Kawiarnia Krytyczna to cykliczne spotkania z krytykami i twórcami wszystkich dziedzin sztuki otwierające dyskusję na temat istotnej roli widza w kształtowaniu znaczenia dzieła. Opuszczając hermetyczne dywagacje, chcemy wyjść naprzeciw krytyce żywej i otwartej. Spotkania z dziennikarzami i krytykami dedykowane będą zarówno praktykom, jak i teoretykom sztuki. Kolejne odsłony cyklu odbywać się będą w nieformalnej atmosferze kawiarni Małopolskiego Ogrodu Sztuki.

Punkt krytyczny to cykl wykładów i dyskusji poświęconych współczesnej krytyce
artystycznej, organizowanych przez Sekcję Polską AICA od marca 2013 roku.
Rozmawiamy o aktualnych metodach pisania i publikowania o sztuce, o kryteriach oceny, o krytyce artystycznej w książkach i gazetach, w popularnych i
specjalistycznych pismach, w mediach elektronicznych i w internecie.

Spotkanie poświęcone będzie szeroko pojętej problematyce projektowania, jak i
odbioru różnorodnych publikacji poświęconych dziełom sztuki. Nasz gość – dr. hab
Tomasz Bierkowski podejmie próbę zdefiniowania tego – często niedocenianego –
nośnika informacji. Podczas wykładu i dyskusji określone zostaną cechy i specyfika
publikacji o sztuce. W ich prezentacji autor wspierać się będzie na własnych
doświadczeniach, jak i wypowiedziach znanych kuratorów i artystów.

Dr hab. Tomasz Bierkowski (ASP Katowice, Katedra Projektowania Graficznego) –
projektant grafiki użytkowej; laureat m.in. Festiwalu Plakatu w Krakowie, konkursu
Śląska Rzecz 2005 za projekt książki „Martwe punkty. Antologia poezji Na Dziko”;
autor książki „O typografii”; współpracuje z Muzeum Sztuki w Łodzi, warszawską
Zachętą oraz Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu.