Pisma Sekcji Polskiej AICA

2023

Opinia ws. odwołania Janusza Janowskiego ze stanowiska dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki – w odpowiedzi na prośbę MKiDN, 19.12.2023

Komentarz ws. konkursu na dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, 7.12.2023

Apel ws. odwołania Joanny Wasilewskiej, dyrektorki Muzeum Azji i Pacyfiku, 19.11.2023

2022

Apel o zachowanie integralności założenia rzeźbiarskiego Bram autorstwa Grzegorza Klamana w Stoczni Gdańskiej, 06.07.2022

Stanowisko ws. odwołania Jarosława Suchana z funkcji p.o. Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, 05.05.2022

List otwarty prof. Andrzeja Turowskiego ws. odwołania Jarosława Suchana ze stanowiska p.o. Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, 27.04.2022

List otwarty Członków i Członkiń Zarządu ws. przyszłości NOMUS-a Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku, 05.04.2022 [RE: List otwarty Członka Zarządu Łukasza Guzka ws. przyszłości NOMUS-a Nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku, 07.04.2022]

Stanowisko Zarządu ws. inicjatywy usunięcia pomnika autorstwa Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie, 20.03.2022

Wspólne Stanowisko Zarządów Sekcji Czeskiej, Polskiej, Rumuńskiej, Słowackiej i Węgierskiej AICA ws. agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz pomocy ofiarom wojny / Common Position of the Boards of AICA’s Regional Sections in the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia Regarding Russia’s Invasion of Ukraine and Support for War Victims / Позиція органів правління чеської, польської, румунської, словацької та угорської секційAICA щодо збройної агресії Російської Федерації на Україну та допомоги жертвам війни, 28.02.2022

2021

Opinia nt. kandydatury Janusza Janowskiego na stanowisko dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (EN: opinion on Janusz Janowski, candidate for the director of Zachęta – the National Gallery of Art in Warsaw), 05.12.2021

List otwarty ws. zwolnienia Szymona Pietrasiewicza z pracy w Centrum Kultury w Lublinie, 16.08.2021

Stanowisko ws. odmowy przedłużenia umowy Hannie Wróblewskiej, dyrektorce Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, 12.07.2021

Oświadczenie ws. publikacji Wokół sprawy Pyjasa, 05.07.2021

Stanowisko ws. interwencji policyjnej na wystawie Marcelo Zamenoffa pt. Archiwum regresywne, 25.06.2021

Stanowisko ws. cenzury prewencyjnej wystawy Powaga sytuacji w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, 15.06.2021

Uwagi do projektu Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz towarzyszących rozporządzeń MKDNiS, 02.06.2021

Lublin ws. ataków na Galerię Labirynt, 23.03.2021 List poparcia dla dr hab. Rafała Jakubowicza, 11.02.2021 Apel do MKiDN o wsparcie dla środowiska artystycznego w czasie pandemii COVID-19 w 2021 roku, 08.02.2021 [RE: odpowiedź MKiDN z dnia 25 lutego 2021]

2020

Stanowisko Zarządu ws. przemocy wobec protestujących, 24.10.2020

List otwarty ws. konkursu na Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, 29.10.2020

Stanowisko Zarządu Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA w sprawie zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, 29.10.2020

Stanowisko Zarządu Sekcji Polskiej AICA wobec mowy nienawiści wymierzonej w osoby LGBT+

Apel o wsparcie dla środowiska artystycznego w czasie zagrożenia epidemicznego, 24.03.2020

2019

Stanowisko Zarządu Sekcji Polskiej AICA w sprawie Muzeum Narodowego, 12.07.2019

Stanowisko Zarządu Sekcji Polskiej AICA w sprawie Muzeum Narodowego, 03.06.2019

Pismo AICA do Przewodniczącego Radyt Miasta Krakowa w sprawie połączenia MOCAK i Bunkra sztuki, 8.04.2019

Pismo AICA do Prezydenta Krakowa w sprawie połączenia MOCAK i Bunkra sztuki, 29.03.2019

Pismo dotyczące zmian na stanowisku wicedyrektora Muzeum Warszawy, 28.02.2019

Opinia AICA w sprawie połączenia MOCAK i Bunkra Sztuki, 23.01.2019

2018

List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zwolnienia Piotra Rypsona, 24.12.2018

List do Prezydenta Poznania w sprawie Galerii Miejskiej Arsenał, 7.06.2018

List do Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na dofinansowanie czasopism, 4.06.2018

Odpowiedz na list od Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Bunkra Sztuki, 27.04.2018

List do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Bunkra Sztuki, 17.04.2018

List w sprawie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 28.03.2018

Protest against the draft bill of the Amended Act on the Institute of National Remembrance

List otwarty Zarządu Sekcji Polskiej AICA w sprawie nowelizacji ustawy o IPN z dnia 26 stycznia 2018 r.

2017

Apel o utrzymanie historii sztuki jako dyscypliny naukowej

List do Prezydenta Miasta Koszalina 

List w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora GM Arsenał w Poznaniu